s1 s9 s4 s10 s3 s5 s6

เอกสารแจ้งผู้ปกครอง

รับสมัครนักเรียนใหม่

คู่มือนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 งานสายใจสายธาร ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนดาราจรัสจัดกิจกรรมกีฬาสี วันเด็ก ระดับปฐมวัย โดยมีนักเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกีฬาสี วันเด็ก ระดับปฐมวัย ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนดาราจรัสจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ มีกิจกรรมการแสดงละครคริสต์มาสของนักเรียน และพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับกิจกรรมไหทองพาโชค

Read more...

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โรงเรียนดาราจรัสจัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์

Read more...

Page 1 of 2

สารจากผู้บริหาร

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

Bible Diary 2016

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน