อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน1/2559

ตารางสอน 1/2559

คู่มือนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบริการฯ ระดับปฐมวัย จัดโครงการโรงเรียน ชุมชนต้านภัยโรคไข้เลือดออก โดยให้ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 และสภานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกไปเดินรณรงค์และแจกทรายอะเบทบริเวณชุมชนหน้าโรงเรียนไปจนถึงซอยชุมชนบ้านครัว

Read more...

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 35 รูป โดยมีคุณอำนาจ ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

Read more...

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี

Read more...

Page 1 of 7

สารจากผู้บริหาร

ผลสอบ O-Net รายบุคคล

การบ้านวันนี้

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

Bible Diary 2016

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

ข่าวการศึกษา