อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน2/2559

ตารางสอน 2/2559

คู่มือนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลบางคล้า ดำเนินการตรวจสุขภาพและให้สุขศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนดาราจรัส ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เนื่องด้วยทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางคล้า ขอเชิญโรงเรียนดาราจรัสส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความเด็กและเยาวชน เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2559

Read more...

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือก(ในกลุ่ม Cluster หัวไผ่)เพื่อไปแข่งขันวิชาการ รศจ. ในประเภทอายุ 12ปีชาย และอายุ15ปีชาย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนดาราจรัส โรงเรียนสันติภาพ และโรงเรียนประชาสงเคราะห์

Read more...

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชน อบรมจิตตารมณ์ธรรมฑูต โดยเชิญ ค.พ.พงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว มาเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน องค์กรภายในโรงเรียนจำนวน 70 คน ได้แก่ องค์กรกองหน้าร่าเริง องค์กรพลศีล องค์กร วาย.ซี.เอส ในหัวข้อ "ศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี"

Read more...

Page 1 of 10

สารจากผู้บริหาร

ผลสอบ O-Net รายบุคคล

การบ้านวันนี้

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

Bible Diary 2016

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

ข่าวการศึกษา