อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน1/2560

ตารางสอน 1/2560

คู่มือนักเรียน

 

ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดพิธีมิซซาเปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

Read more...

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครู เรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแบบคริสต์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารมัธยม โดยมี คพ.เสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more...

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประกาศโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2017

ข่าวการศึกษา

Black Ribbon