อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ตารางสอนนักเรียน

คู่มือนักเรียน

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.053/2565 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

วารสารสายธาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2565

e-Book งานฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส เชิญคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล  ทำหน้าที่ประธานในวจนพิธีกรรมและวิทยากรให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ  21st CENTURY SKILLS เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

โรงเรียนดาราจรัส ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี "อบจ.ฉะเชิงเทรา" ครั้งที 13 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนดาราจรัส  ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 17 ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมฐาน 8 กลุ่มสาระ

Read more...

จากสถานการณ์การเสียชีวิตของนักเรียนที่ติดอยู่ในรถตู้ ส่งผลให้ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราจรัส เล็งเห็นความสำคัญในการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมการเอาตัวรอดของนักเรียนขณะติดอยู่ในรถตู้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าว

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

000907523
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
254
838
904574
6062
7794
907523

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-21 07:14

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2021

ข่าวการศึกษา