อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน1/2560

ตารางสอน 1/2560

คู่มือนักเรียน

 

ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โรงเรียนดาราจรัส ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลบางคล้าที่ให้ความร่วมมือในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก และฉีดพ่นยากันยุง

Read more...

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2560

Read more...

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัสจัดกิจกรรม Shopping List Activity at Tesco Lotus (บางคล้า) โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 คน

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.15 น.  โรงเรียนดาราจรัสจัดการเรียนการสอนภาคบ่ายในรูปแบบกิจกรรมชุมชน ในช่วงเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรม นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 27 คน ออกเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความรู้ด้านอาหารและยาในชีวิตประจำวัน

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประกาศโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2017

ข่าวการศึกษา

Black Ribbon