หน้าต่างคนเก่ง DCS

 


 

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.198/2566 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

วารสารสายธาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนดาราจรัส ได้จัดโครงการ DCS Family Day ด้วยบรรยากาศแห่งความสุข และกิจกรรรมสนุกสนาน ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและพนักงานของโรงเรียน

Read more...

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม จัดโครงการวันคริสต์มาส 

Read more...

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนดารจรัส ออกเยี่ยมหน่วยงาน โรงเรียน และบ้านผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง

Read more...

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส ได้จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ โดย บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นประธานวจนพิธีกรรม  ณ อาคารเซนต์แมรี่

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

001106065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
869
835
3122
1098772
12903
14666
1106065

Your IP: 3.233.242.67
2024-04-17 19:57

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2023

บทประจำมิสซา

ข่าวการศึกษา