ติดต่อโรงเรียน

เลขที่  44  ถนนวัฒนปรีดา  ตำบลบางคล้า  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24110 

โทรศัพท์  0-3854-1403   

โทรสาร  0-3854-2059 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.dcs.ac.th

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ