อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ตารางสอนนักเรียน

คู่มือนักเรียน

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.053/2565 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

วารสารสายธาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2565

e-Book งานฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส นำนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดการประกวดมารยาทไทย "โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย" เพื่ออนุรักษ์มารยาทไทยและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามของเด็กไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 65 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางลาวัณย์ เทพเสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

Read more...

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

000907532
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
254
847
904574
6071
7794
907532

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-21 07:46

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2021

ข่าวการศึกษา