อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2562

คู่มือนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

วันที่19-20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนดาราจรัสส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานอนามัยโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ" เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมเจปาร์ค อ.เมือง จ.ชลบุรี

Read more...

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชานุศาสน์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

Read more...

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนดาราจรัส เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more...

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000457146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
190
763
454315
2259
9589
457146

Your IP: 3.234.244.18
2020-04-09 23:26

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประกาศโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2020

ข่าวการศึกษา