วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนดาราจรัสยินดีต้อนรับ นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอบางคล้า พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสออกเยี่ยมพบปะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ