วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนดาราจรัสได้จัดโครงการ "ร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน" ระดับปฐมวัย

มีวิทยากรจากร้าน "ขนมบ้าบิ่นบ้านยาย เผือกมะพร้าวอ่อน" ได้มาสาธิตวิธีการทำขนมให้กับนักเรียน

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ