หน้าต่างคนเก่ง DCS

 


 

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.198/2566 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

วารสารสายธาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ณ อาคารเซนต์แมรี่

Read more...

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน จัดการประกวดทำพานไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Read more...

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเข้านิเทศ ตรวจติดตามโรงเรียนดาราจรัส

Read more...

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

001106022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
826
835
3079
1098772
12860
14666
1106022

Your IP: 3.233.242.67
2024-04-17 18:49

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2023

บทประจำมิสซา

ข่าวการศึกษา