อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน1/2560

ตารางสอน 1/2560

คู่มือนักเรียน

 

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือก(ในกลุ่ม Cluster หัวไผ่)เพื่อไปแข่งขันวิชาการ รศจ. ในประเภทอายุ 12ปีชาย และอายุ15ปีชาย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนดาราจรัส โรงเรียนสันติภาพ และโรงเรียนประชาสงเคราะห์

Read more...

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชน อบรมจิตตารมณ์ธรรมฑูต โดยเชิญ ค.พ.พงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว มาเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน องค์กรภายในโรงเรียนจำนวน 70 คน ได้แก่ องค์กรกองหน้าร่าเริง องค์กรพลศีล องค์กร วาย.ซี.เอส ในหัวข้อ "ศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี"

Read more...

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-ป.3 โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

Read more...

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาล 2-3 นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประกาศโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2017

ข่าวการศึกษา

Black Ribbon