อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ตารางสอนนักเรียน

คู่มือนักเรียน

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.053/2565 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

วารสารสายธาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2565

e-Book งานฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ โรงเรียนดาราจรัส ส่งนายพงศ์พันธ์ พุ่มตระกูล และนายนัฐวุฒิ กลัดเสวก เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมระบายสี  วาดภาพระบายสี แต่งกลอนสุภาพ แต่งกาพย์ยานี11 การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ประเภทสร้างสรรค์ และการแสดงละครเวทีของคุณครู ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ทาง สภ.บางคล้า ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.บางคล้า มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมศักดิ์ อินสุข รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้าพร้อมด้วย ด.ต.อุทัย แว่นประโคน ครูตำรวจD.A.R.E. มาบรรยายให้ความรู้

Read more...

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

000907557
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243
254
872
904574
6096
7794
907557

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-21 08:46

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2021

ข่าวการศึกษา