...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล...

 


 

 

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.198/2566 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

วารสารสายธาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนดาราจรัสจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่

Read more...

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โดยมีคุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นประธานในพิธีมิสซา โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม

Read more...

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนดาราจรัสจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 เวลา 08.30-11.00 น. และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่

Read more...

 

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม  จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครู  โดยเชิญวิทยากร คุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี มาจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

001015325
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
472
1830
1009768
2748
20174
1015325

Your IP: 3.238.180.174
2023-12-07 01:31

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2023

บทประจำมิสซา

ข่าวการศึกษา