อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ตารางสอนนักเรียน

คู่มือนักเรียน

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.179/2564 เรื่องแจ้งกำหนดการฉีควัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.176/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการต่างๆ 

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.175/2564 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ ด.จ.169/2564 เรื่อง การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ ด.จ.164/2564 เรื่อง ขอปรับแนวทางการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ ด.จ.153/2564 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ ด.จ.155/2564 เรื่อง การเก็บคะแนนสอบ/การสอบปลายภาค

วารสารสายธาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564

e-Book งานฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชน อบรมจิตตารมณ์ธรรมฑูต โดยเชิญ ค.พ.พงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว มาเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน องค์กรภายในโรงเรียนจำนวน 70 คน ได้แก่ องค์กรกองหน้าร่าเริง องค์กรพลศีล องค์กร วาย.ซี.เอส ในหัวข้อ "ศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี"

Read more...

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-ป.3 โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

Read more...

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาล 2-3 นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมโรงเรียนดาราจรัสได้จัดกิจกรรมวันเกิดแม่พระ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ร่วมกันขับร้องเพลงใครรักเท่าแม่ และเพลงสุขในพระแม่

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

000761488
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
269
956
2258
757153
8544
13707
761488

Your IP: 3.81.34.75
2021-11-26 23:33

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2021

ข่าวการศึกษา