หน้าต่างคนเก่ง DCS

 


 

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.198/2566 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

วารสารสายธาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โรงเรียนดาราจรัส ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลบางคล้าที่ให้ความร่วมมือในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก และฉีดพ่นยากันยุง

Read more...

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2560

Read more...

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัสจัดกิจกรรม Shopping List Activity at Tesco Lotus (บางคล้า) โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 คน

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

001076252
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
227
825
227
1068928
17729
15337
1076252

Your IP: 44.200.77.92
2024-02-25 10:13

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2023

บทประจำมิสซา

ข่าวการศึกษา