หน้าต่างคนเก่ง DCS

 


 

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.198/2566 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

วารสารสายธาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทย" โดยมีกิจกรรม การอ่านบทกลอน การร้องเพลง การแสดงละคร และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยมี คพ.เสกสรร สุวิชากร เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

Read more...

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนแบบ  "Active Learning" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read more...

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดโครงการ โรงเรียน ชุมชนร่วมใจ ต้ายภัยโรคไข้เลือดออก นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ร่วมเดินรณรงค์รประชาสัมพันธ์ในชุมชนตลาดบางคล้า

Read more...

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการเชิญคณะทำงานและศิษย์เก่าเข้าร่วม ประชุม ครั้งที่ 1

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

001106078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
882
835
3135
1098772
12916
14666
1106078

Your IP: 3.233.242.67
2024-04-17 20:13

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2023

บทประจำมิสซา

ข่าวการศึกษา