...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล...

 


 

 

ประกาศจากทางโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.198/2566 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส ที่ 4/2565 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนดาราจรัส

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.136/2565 เรื่องการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียนและสมุดประจำปีการศึกษา 2565

ขอเลื่อนวันในการรับใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและซื้อหนังสือ (ยกเลิกประกาศนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ด.จ.059/2565 เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

วารสารสายธาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนดาราจรัส นำนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 โดยมี ม.พีรพัญน์ พูลทวี และ ม.จีรศักดิ์ พิทักษ์สงคราม เป็นผู้ดูแลนักเรียน

Read more...

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ซึ่งได้จัดให้มีการทบทวนคำปฏิญาณ เดินสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ - เนตรนารี

Read more...

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมเข้าด้วยกัน นางจินดาพร นพพะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี

Read more...

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราจรัส ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเซนต์แมรี่

Read more...

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

001015283
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
472
1788
1009768
2706
20174
1015283

Your IP: 3.238.180.174
2023-12-07 00:37

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

Bible Diary 2023

บทประจำมิสซา

ข่าวการศึกษา