วันที่ 21-22 กันยายน 2566 จัดกิจกรรมหนูออมทรัพย์รับใช้สังคม โดยจัดมินิคอนเสิร์ตครู และนักเรียนเพื่อรับบริจาคและนำไปมอบให้ศูนย์คามิลเลี่ยนโซเซียล ปราจีนบุรี

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ