วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนดาราจรัส ได้จัดกิจกรรม "มิสซาปิดปีการศึกษา 2566"

Read more...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนดาราจรัสได้จัดโครงการ "ร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน" ระดับปฐมวัย

Read more...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

Read more...

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนดารจรัส ออกเยี่ยมหน่วยงาน โรงเรียน และบ้านผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง

Read more...

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ