วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส นำนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์กรุงเทพฯ

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ