วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกิจกรรมการแสดงถวายพระพร โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ