โรงเรียนดาราจรัส ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี "อบจ.ฉะเชิงเทรา" ครั้งที 13 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ