วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมโรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 นำอุปกรณ์มาทำกระทง ตั้งแต่เวลา 12.30-13.50 น. ณ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ