วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการกีฬาสี "DCS GAMES" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ