วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2559 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน คณะครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา

ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://www.dcs.ac.th/main/index.php/290559#sigFreeIde5b9d95527

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ