วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน

เพื่อทบทวนถึงกฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ในการให้บริการ ดำเนินการจัดพี่เลี้ยงประจำรถรับ-ส่งนักเรียน และได้มีการถ่ายภาพรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่้อสารระหว่างโรงเรียน ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน และผู้ปกครอง

View the embedded image gallery online at:
http://www.dcs.ac.th/main/index.php/01062016#sigFreeIde2cd5b68a8

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ