• Print

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานวิชาการสัมพันธ์โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี พร้อมร่วมยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีมีคุณภาพ รสจ. และคุณครูสอนคำสอนนานปี