• Print

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางวัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมิสซาเสกสุสาน โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร และคุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมิสซาเสกสุสานประจำปี 2563