• Print

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดทำพานไหว้ครู มอบโดย บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส  ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส