• Print

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สภ.บางคล้า มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด