การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนให้มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน ในทักษะด้านต่างๆ มีด้วยกัน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ IEP พร้อมมอบใบเกียรติบัตรและจัดกิจกรรมบูรณาการด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยนำกิจกรรมฐานวันพระคัมภีร์มาร่วมในโครงการดังกล่าว

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

000530317
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
293
734
4230
523890
6949
13053
530317

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-17 12:30