นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆ

                               กำลังดำเนินการ

ครูระดับปฐมวัย
1. นางพรทิพย์   กาญจนกุล                     
2. นางพิชญากร   สุนทรชัย                        
3. นางเมตตา   ศรีจำลอง                 
4. นางปราณี   จูเจริญ                          
5. นางปราณี   พึ่งเจริญ
6. นางลำปาง   ชัยชะนะ                        
7. นางสาวปิยนาถ   วงษ์ชะอุ่ม
8. นางพยุง   ศรีจำลอง                       
9. นางสาวสุภาพร   จินดามงคล                                  
10. นางสาวอุษณีย์   สง่าวงษ์                                           
11. นางอุบลวรรณ   สวัสดิมงคล
12. นางสาวสุรีรัตน์   วิลัยพัฒน์                      
13. นางสาวอุ่นเรือน   ทองจันทร์แก้ว

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000153676
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
211
1335
150622
3382
7159
153676

Your IP: 54.227.51.103
2017-12-13 18:53