ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ครูระดับปฐมวัย
1. นางพรทิพย์   กาญจนกุล                     
2. นางพิชญากร   สุนทรชัย                        
3. นางเมตตา   ศรีจำลอง                 
4. นางปราณี   จูเจริญ                          
5. นางปราณี   พึ่งเจริญ
6. นางลำปาง   ชัยชะนะ                        
7. นางสาวปิยนาถ   วงษ์ชะอุ่ม
8. นางพยุง   ศรีจำลอง                       
9. นางสาวสุภาพร   จินดามงคล                                  
10. นางสาวอุษณีย์   สง่าวงษ์                                           
11. นางอุบลวรรณ   สวัสดิมงคล
12. นางสาวสุรีรัตน์   วิลัยพัฒน์                      
13. นางสาวอุ่นเรือน   ทองจันทร์แก้ว

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000140452
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
212
1717
137477
4782
6773
140452

Your IP: 54.81.178.153
2017-10-21 14:13