นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆ

                               กำลังดำเนินการ

ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน
1. นายเชาวลิต   จิตรวงค์นันท์                  
2. นางกลอยใจ   บุญเงิน
3. นายวิเชียร   ชูฤทธิ์                            
4. นางสมพร   เทศเล็ก
5. นางสาวสกุลรัตน์   ทิพย์เวช                         
6. นางกฤษณา   สาระโภค
7. นางน้ำฝน   ปั่นปอ                           
8. นายนพเจริญ   วิไลรักษ์                        
9. นางสาวยุพิน  นินทนนท์                   
10. นางพยุง   ศรีจำลอง                       
11. นางสาวสุภาพร   จินดามงคล                 
12. นางสาวอุษณีย์   บุญสุวรรณ์       
13. นางสาวสุทิศา   สกุลรตนันต์
14. นางสาวสุชาดา   ปัญญาเลิศ

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000153684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
211
1343
150622
3390
7159
153684

Your IP: 54.227.51.103
2017-12-13 18:53