ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน
1. นายเชาวลิต   จิตรวงค์นันท์                  
2. นางกลอยใจ   บุญเงิน
3. นายวิเชียร   ชูฤทธิ์                            
4. นางสมพร   เทศเล็ก
5. นางสาวสกุลรัตน์   ทิพย์เวช                         
6. นางกฤษณา   สาระโภค
7. นางน้ำฝน   ปั่นปอ                           
8. นายนพเจริญ   วิไลรักษ์                        
9. นางสาวยุพิน  นินทนนท์                   
10. นางพยุง   ศรีจำลอง                       
11. นางสาวสุภาพร   จินดามงคล                 
12. นางสาวอุษณีย์   บุญสุวรรณ์       
13. นางสาวสุทิศา   สกุลรตนันต์
14. นางสาวสุชาดา   ปัญญาเลิศ

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000140460
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
212
1725
137477
4790
6773
140460

Your IP: 54.81.178.153
2017-10-21 14:13