นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆ

                               กำลังดำเนินการ

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.  นางสาวศรินญา   ศรเจริญ                         
2.  นางนิภา   เทียนทอง
3.  นางสาวสำเนาว์   สุวิมล                            
4.  นางสาวพัชรินทร์   ระวิโรจน์           
5.  นายพงศ์พันธ์   พุ่มตระกูล                     
6.  นางสาวกมลรส   นาคศรีสุก
7.  นางสาวกชกร   ลาฟอง                          
8.  นางปราณี   จูเจริญ
9.  นางปราณี   พึ่งเจริญ                        
10.  นางลำปาง   ชัยชะนะ
11.  นางสาวนิโลบล   เกษมสวัสดิ์                    
12.  นางสาวลภัสรดา   ศรเจริญ
13.  นางสาวศรุดา   เปล่งปลั่ง             
14.  นางสาวปิยนาถ   วงษ์ชะอุ่ม

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000153677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
211
1336
150622
3383
7159
153677

Your IP: 54.227.51.103
2017-12-13 18:53