e-Book งานฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส

ทำเนียบครู

Display # 
Title Author Hits
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Written by Super User 504
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Written by Super User 403
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Written by Super User 437
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Written by Super User 449
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Written by Super User 426
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Written by Super User 400
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Written by Super User 522
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Written by Super User 431
ทำเนียบครูระดับมัธยมศึกษา Written by Super User 1218
ทำเนียบครูระดับประถมศึกษา Written by Super User 1378
ทำเนียบครูระดับปฐมวัย Written by Super User 1184
ทำเนียบครูฝ่ายสำนักบริหารและธุรการสำนักงาน Written by Super User 845
ทำเนียบครูฝายบัญชี การเงินและทรัพย์สิน Written by Super User 836
ทำเนียบครูฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม Written by Super User 763
ทำเนียบครูฝ่ายบริการกิจการนักเรียน Written by Super User 794
ทำเนียบครู ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Written by Super User 767
ทำเนียบครูฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา Written by Super User 1216

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000188510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
135
176
664
186246
6810
8214
188510

Your IP: 107.22.48.243
2018-04-24 10:20