• Print

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือก(ในกลุ่ม Cluster หัวไผ่)เพื่อไปแข่งขันวิชาการ รศจ. ในประเภทอายุ 12ปีชาย และอายุ15ปีชาย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนดาราจรัส โรงเรียนสันติภาพ และโรงเรียนประชาสงเคราะห์