นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆ

                               กำลังดำเนินการ

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

นางเทพี   ชูฤทธิ์   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1.  งานบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2.  งานส่งเสริมการพัฒนาและกำกับติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
3.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.  งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.  งานวัดและประเมินผลผู้เรียน
6.  งานสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
7.  งานส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
8.  งานบรรณารักษ์ห้องสมุด
9.  งานมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000153667
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
211
1326
150622
3373
7159
153667

Your IP: 54.227.51.103
2017-12-13 18:52