ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

นางเทพี   ชูฤทธิ์   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1.  งานบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2.  งานส่งเสริมการพัฒนาและกำกับติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
3.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.  งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.  งานวัดและประเมินผลผู้เรียน
6.  งานสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
7.  งานส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
8.  งานบรรณารักษ์ห้องสมุด
9.  งานมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000126402
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
267
98
1249
123948
3250
6365
126402

Your IP: 54.224.172.145
2017-08-19 22:23