ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

นางเทพี   ชูฤทธิ์   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1.  งานบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2.  งานส่งเสริมการพัฒนาและกำกับติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
3.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.  งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.  งานวัดและประเมินผลผู้เรียน
6.  งานสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
7.  งานส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
8.  งานบรรณารักษ์ห้องสมุด
9.  งานมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000140437
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
212
1702
137477
4767
6773
140437

Your IP: 54.81.178.153
2017-10-21 14:11