ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คณะกรรมการบริหารฝ่ายโรงเรียน
1. บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
3. นางจินดาพร นพพะ รองผู้อำนวยการ
4. นางเทพี ชูฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
5. นางสาวศรินญา ศรเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
6. นายเชาวลิต จิตรวงค์นันท์ ผู้ช่วยฝ่ายบริการกิจการนักเรียน
7. นางกนกวรรณ ปทุมรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
8. นางสาวนิธิรัตน์ ปานอ่ำ ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
9. นางสาวนฤมล รุ่งหิรัญ ผู้ช่วยฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000140459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
212
1724
137477
4789
6773
140459

Your IP: 54.81.178.153
2017-10-21 14:13