นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆ

                               กำลังดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1. บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ
2. บาทหลวงสมจิตร พึ่งหรรษพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ
3. บาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นายศิริชัย เผ่าบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ
5. นายจำนงค์ เสี้ยวเส็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายอานุภาพ อินทโชติ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ล้อคำ ผู้แทนครู กรรมการ
8. นางจินดาพร นพพะ รองผู้อำนวยการ กรรมการและ เลขานุการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000153697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
211
1356
150622
3403
7159
153697

Your IP: 54.227.51.103
2017-12-13 18:54