วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

กล่าวสุนทรพจน์โดยตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ขับเสภาเรื่องพระอภัยมณี ตอนโยคีสอนหลาน (สุดสาคร), รีวิวประกอบเพลงเอกลักษณ์ของไทย, การขับร้องเพลงในวรรณคดีไทย, การแสดงละครของคุณครู เรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ