วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมระบายสี  วาดภาพระบายสี แต่งกลอนสุภาพ แต่งกาพย์ยานี11 การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ประเภทสร้างสรรค์ และการแสดงละครเวทีของคุณครู ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ