วันพุธที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบจินตลีลา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ในงานเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณครูผู้ควบคุมการแสดง นายสุนทร พรมภิทักษ์และนายพีรพัญน์ พูลทวี ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ