• Print

ภาพบรรยากาศในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กิจกรรม “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 6” ณ โรงเรียนดาราจรัส อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยนายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานพิธีเปิด นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มนักเรียนได้เข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป