• Print

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู

 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา


- วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

 

- วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา

 

 ผู้ใดที่สนใจ สามารถเข้ามาติดต่อเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนดาราจรัส ภายในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-541403

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565