• Print

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู

 

เอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

 

เอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

 

ครูต่างชาติ 1 ตำแหน่ง

 

เอกอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

 

ผู้ใดที่สนใจ สามารถเข้ามาติดต่อเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนดาราจรัส ภายในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-541403

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563