วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ทาง สภ.บางคล้า ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.บางคล้า มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมศักดิ์ อินสุข รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้าพร้อมด้วย ด.ต.อุทัย แว่นประโคน ครูตำรวจD.A.R.E. มาบรรยายให้ความรู้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนดาราจรัส ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ