• Print

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนดาราจรัส ร่วมกันแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย