• Print

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดาราจรัส เป็นสถานที่แข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์ และเต้นแอโรบิค งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา