วัน เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ทางวัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมิสซาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

 

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ