สีประจำโรงเรียน    ฟ้า – ขาว

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ