• Print

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สถานีตำรวจภูธรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงเรียนดาราจรัส จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E ประเทศไทย ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนดาราจรัส