วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ทางวัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมิสซาเสกสุสาน โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะ คุณพ่อพินันท์ พรประสิทธิ์ และมีคุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาเสกสุสานประจำปี 2560

พิธีมิสซาเสกสุสานประจำปี
พิธีมิสซาเสกสุสานประจำปี
พิธีมิสซาเสกสุสานประจำปี

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ