วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนดาราจรัส  ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 17 ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมฐาน 8 กลุ่มสาระ

เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานหมวกกุยเล้ย, คณะครูแผนกเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์การแพทย์, หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์.AMR 200ใช้ในคลังสินค้า และขอขอบคุณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงยาว มอบสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์ให้กับทางโรงเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://www.dcs.ac.th/main/index.php/17-2565#sigFreeIda18a116290

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ