• Print

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมโรงเรียนดาราจรัสได้จัดกิจกรรมวันเกิดแม่พระ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ร่วมกันขับร้องเพลงใครรักเท่าแม่ และเพลงสุขในพระแม่