การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมโรงเรียนดาราจรัสได้จัดกิจกรรมวันเกิดแม่พระ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ผู้อำนวยโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ร่วมกันขับร้องเพลงใครรักเท่าแม่ และเพลงสุขในพระแม่

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.dcs.ac.th/main/index.php/08092559#sigFreeId7aab61c921

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ